google

  styropian, płyty styropianowe, kształtki styropianowe

  Kursy walut 20.04.2018
  1 USD
  3.3881
  0.0188
  1 EUR
  4.1724
  0.0059
  1 CHF
  3.4827
  0.005
  1 GBP
  4.7660
  -0.011
  1 RUB
  0.0552
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży styropianowej - luty 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży styropianowej

  - luty 2017

  PN-EN 16809-2:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-02-2017

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby formowane in situ z granulek styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek styropianowych w postaci związanej -- Część 2: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i luźnej po zastosowaniu

  Zakres:

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów z granulek styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek styropianowych w postaci związanej stosowanych w murowanych ścianach szczelinowych i konstrukcjach ramowych.

  Niniejsza Norma Europejska jest specyfikacją zastosowanych wyrobów izolacyjnych.

  W niniejszej Normie Europejskiej opisano, łącznie z EN 16809-1, charakterystyki wyrobu, związane z wymaganiami podstawowymi rozporządzenia (UE) 305/2011. Określono również sprawdzenia i badania do stosowania przy deklaracji sporządzonych przez instalatora wyrobu i zasady oceny zgodności.

  W niniejszej normie nie określono wymaganego poziomu danej właściwości, jaka ma być osiągnięta przez wyrób, w celu wykazania przydatności do określonego zastosowania. Poziomy wymagane do danego zastosowania można znaleźć w przepisach i normach niesprzecznych. Na przykład, patrz uwaga w zakresie normy EN 16809-1 związana z możliwością specjalnych badan penetracji wody w różnych krajach członkowskich.

  Wyroby o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła większym niż 0,060 W/(m·K) w temperaturze 10 °C większym nie są objęte niniejszą normą.

  Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje produkowanych fabrycznie wyrobów ze styropianu w postaci mat, płyt miękkich, rulonów czy płyt.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Styropian.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.