google

  styropian, płyty styropianowe, kształtki styropianowe

  Kursy walut 19.10.2018
  1 USD
  3.7601
  0.0299
  1 EUR
  4.3049
  0.0083
  1 CHF
  3.7746
  0.0203
  1 GBP
  4.9014
  0.0108
  1 RUB
  0.0572
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia Eurima

  MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) i za jego zgodą, przedstawia podsumowanie wyników badań na temat europejskiej oceny trwałości wełny mineralnej zastosowanej w różnych aplikacjach budowlanych ponad 20 lat temu. Stowarzyszenie EURIMA zleciło takie badania niezależnemu instytutowi badawczemu.

  Tło historyczne i zakres projektu

  Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia EurimaWraz ze wzrostem zainteresowania trwałością wyrobów budowlanych i odpowiedzialnym podejściem do cyklu życia budynków, eksperci techniczni i rynek domagali się kompleksowych badań na temat trwałości wełny mineralnej. Dostępna literatura zwykle obejmuje ocenę dotyczącą wadliwych detali konstrukcyjnych i budynków, a nie prawidłowo zainstalowanych systemów. Stowarzyszenie EURIMA zostało poproszone o wypełnienie tej luki i skupienie się na obiektach, które mają więcej niż 20 lat.

  Metodologia Projektu

  Stowarzyszenie EURIMA wybrało do współpracy poważany instytut - Forschungs Institut für Wärmeschutz e.V. in Munich (FIW),  który przeprowadził niezależną ocenę wybranych terenów budowy, warunków tam panujących, ocenę budynków i wreszcie parametrów technicznych zainstalowanej wełny mineralnej.

  Pod nadzorem niezależnego instytutu zostały pobrane próbki, które odpowiednio zapakowano tak, by nie zmieniła się ich wilgotność w czasie transportu. Równolegle do przygotowania próbek, Instytut został poproszony o dokumentację dotyczącą warunków na terenie budowy podczas pobierania materiału. Próbki wełny mineralnej zostały dostarczone do Monachium, gdzie rozpoczęto badania tak szybko, jak to było możliwe w celu uniknięcia ewentualnych zmian w materiale. Instytut FIW skoncentrował swoją ocenę techniczną głównie na efektywności cieplnej, ale oceniano również inne właściwości, np. odporność na wilgoć i wytrzymałość  mechaniczną.

  Podsumowanie wyników

  W ramach projektu zostały ocenione wyroby zastosowane w siedmiu różnych budynkach w Europie. W czterech budynkach badanie dotyczyło fasad (Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Litwa), a w trzech pozostałych – dachów płaskich (Holandia i 2 dachy w Niemczech). Budynki te miały między 20 a 55 lat.

  Badano następujące właściwości: przewodność cieplną, właściwości mechaniczne, zawartość wody, absorbcję wody. Współczynnik przewodzenia ciepła posiadał wartość od 0,032 do 0,038 W(mK), co było porównywalne do pierwotnych zadeklarowanych wartości. Okazało się, że wyroby z wełny mineralnej, nawet po długim czasie ich zastosowania, mają lepsze parametry niż wymagania projektowe.

  Ponadto, właściwości mechaniczne materiałów zastosowanych do ocieplenia dachów pokazały, że nie ma obawy o strukturalną integralność systemu. Jednym z ocenianych parametrów była także podatność na zawilgocenie wełny mineralnej. Pomiary wykazały zawartość wody znacznie poniżej dopuszczalnego limitu 1,0% masy wyrobu.

  Wnioski

  Wyniki pokazują, że wełna mineralna zapewnia oczekiwaną wysoką trwałość. Pobrane próbki udowodniły funkcjonalność konstrukcji budowlanych, bez wad izolacji w tych konstrukcjach. Niektóre z parametrów, takie jak przewodnictwo cieplne, były nawet lepsze od oczekiwań i deklaracji producentów. Ocena właściwości termicznych w perspektywie czasu nie wskazuje na utratę właściwości z powodu starzenia.

  AplikacjaProduktLata

  Przewodność cieplna W/(m.K) 
  (deklarowana)

  Przewodność  cieplna W/(m.K)
  (zmierzona)
  Fasada niewentylowanaWełna skalna210,0420,038
  Dach płaski niewentylowanyWełna skalna250,0400,037
  Dach płaski niewentylowany Wełna skalna250,0400,038
  Fasada wentylowanaWełna skalna>300,0320,032
  Fasada wentylowanaWełna skalna330,0350,032

  Badanie potwierdziło, że właściwości cieplne wełny mineralnej nie ulegają pogorszeniu w czasie i konstrukcje, gdzie zastosowano wełnę, zachowują wymagane parametry nawet po 50 latach używania, o ile ocieplenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta.


  (na podstawie informacji  Stowarzyszenia Eurima /www.eurima.org)

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.