styropian

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Producenci styropianu w walce o najwyższą jakość

Termoizolacja z dobrej jakości styropianu gwarantuje energooszczędność, trwałość budynku i zdrowy mikroklimat pomieszczeń. Tymczasem wiele dostępnych na polskim rynku produktów nie posiada deklarowanych na opakowaniu parametrów lub nie spełnia zalecanych do danego zastosowania wymagań.

Termoizolacja z dobrej jakości styropianu gwarantuje energooszczędność, trwałość budynku i zdrowy mikroklimat pomieszczeń. Tymczasem wiele dostępnych na polskim rynku produktów nie posiada deklarowanych na opakowaniu parametrów lub nie spełnia zalecanych do danego zastosowania wymagań. Problem ten może dotyczyć nawet 90% najtańszych styropianów fasadowych o lambdzie mieszczącej się w przedziale od 0,044-0,045 W/mK. Program Gwarantowany Styropian pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu ma na celu stałe monitorowanie branży, ochronę konsumentów i poprawę jakości oferowanych produktów.

Płyty styropianowe to najczęściej stosowany materiał do termoizolacji ścian, podłóg i dachów - stanowi aż 80% rynku termoizolacji. Wpływa na to nie tylko jego korzystna cena, lecz również właściwości fizyczne, które sprawiają, że jest on długowieczny, odporny na obciążenia mechaniczne i nie nasiąka wodą. Płyty ze styropianu zazwyczaj nie różnią się między sobą wyglądem, ale posiadają zróżnicowane parametry, między innymi pod względem termoizolacyjności, twardości czy odporności na odkształcenia. W przypadku fasad ważne, by styropian posiadał dobry, odpowiednio niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ) i odporność na rozrywanie (TR). W przypadku podłogi musi natomiast wykazywać optymalną wytrzymałość na ściskanie i trwałe odkształcenie.

- Praktyka pokazuje, że wiele dostępnych na rynku produktów ze styropianu nie spełnia deklarowanych parametrów lub nie posiada właściwości wymaganych do danego zastosowania. Jest to podyktowane oszczędnościami na surowcu, które w dalszej konsekwencji mają wpływ na cenę wyrobu. Drastyczne obniżenie wsadu surowcowego bezpośrednio przekłada się na pogorszenie istotnych cech produktów, co w efekcie uniemożliwia uzyskanie oczekiwanych efektów termomodernizacji – mówi Anna Śpiewak, Prezes Zarządu w firmie Austrotherm.

Aby umożliwić klientom sprawdzenie najważniejszych parametrów, jakie deklarują producenci, powstał Program Gwarantowany Styropian, którego celem jest ograniczenie nierzetelnych praktyk, podnoszenie jakości produktów dostępnych na rynku i edukacja konsumentów, jak sprawdzać parametry styropianu.

Styropian fasadowy powinien posiadać odpowiednio niski współczynnik λ oraz wysoki parametr TR, Austrotherm
Styropian fasadowy powinien posiadać odpowiednio niski
współczynnik λ oraz wysoki parametr TR. 
Fot. Austrotherm
Tabelka z najważniejszymi właściwościami styropianu umieszczana na opakowaniach styropianu przez producentów uczestniczących w programie Gwarantowany Styropian
Tabelka z najważniejszymi właściwościami styropianu umieszczana na opakowaniach styropianu przez producentów uczestniczących w programie Gwarantowany Styropian

Rzetelnie sprawdzeni

W ciągu 4 lat swojego funkcjonowania Program Gwarantowany Styropian zgromadził 23 producentów styropianu. Każdy z nich zobowiązał się do czytelnego oznakowania swoich wyrobów, umożliwiając weryfikację ich jakości przez konsumentów. Tym samym poddał również swoje produkty dobrowolnej kontroli przez niezależne laboratorium. Każdy z produktów musi bezwzględnie wykazywać odpowiedni parametr gęstości (wagi), od którego zależą pozostałe właściwości materiału. W przypadku styropianów fasadowych badane są ponadto: współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) oraz wytrzymałość na rozciąganie TR. Materiały o gęstości poniżej 11 kg/m3 są uznawane za niezalecane do użytku, gdyż nie posiadają minimalnego wymaganego parametru TR na poziomie 80 kPa. Natomiast dla styropianów na podłogę i dach bada się parametr opisujący wytrzymałość na ściskanie CS(10). Dobór parametrów jest podyktowany specyficznymi warunkami, jakim musi sprostać termoizolacja w miejscu jej montażu. Próbki trafiające do laboratorium są nieoznakowane, co uniemożliwia ich identyfikację przez laborantów. Uczestnicy Programu, których materiały nie spełniają deklarowanych na opakowaniach wartości, są zobowiązani przystąpić do procedury naprawczej.

W przypadku styropianów na dach i podłogę kluczową rolę odgrywa parametr odporności na ściskanie CS(10), Knauf Therm
W przypadku styropianów na dach i podłogę kluczową rolę odgrywa parametr odporności na ściskanie CS(10). Fot. Knauf Therm

- Na tym jednak nie koniec. W ramach Programu Gwarantowany Styropian sprawdza się losowo wybrane próbki styropianu ogólnodostępnego na rynku. Są one poddawane takim samym badaniom, jak próbki pochodzące od firm uczestniczących w Programie, a szczegółowe wyniki kontroli są każdorazowo przekazywane producentom. Wobec firm, które nie zaprzestają swoich nierzetelnych praktyk, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu podejmuje dalsze działania, włącznie z konsekwencjami administracyjno-prawnymi – mówi Agnieszka Ludwiniak, Marketing Manager w firmie Knauf Industries.

Oprócz sankcji, w Programie przewidziano również certyfikaty dla rzetelnych producentów, którzy w badaniach uzyskali wyłącznie pozytywne wyniki badań i oferują produkty zgodne z zaleceniami odnośnie minimalnych parametrów styropianu dla danego zastosowania. Certyfikat Gwarancji Jakości Styropianu uzyskały do tej pory wyroby tylko dwóch marek –Austrotherm i Knauf Therm. Oryginalne, wysokiej jakości produkty o najlepszych parametrach użytkowych można rozpoznać po znaku Gwarantowany Styropian umieszczanym na każdej paczce certyfikowanego wyrobu.

Pełną listę uczestników programu oraz jego zasady można sprawdzić na stronie:
www.gwarantowanystyropian.pl