Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Przyszłość budownictwa

Innowacyjne rozwiązania w budownictwie

logo Emmedue

Innowacyjne rozwiązania w budownictwie

Człowiek od zawsze zmienia środowisko, w którym żyje, aby dostosować je do swoich potrzeb, stosując różne techniki budowlane, wynikające z przyspieszonej presji demograficznej, której nasza planeta jest poddana. Konsekwencją tego ostatniego aspektu jest rosnąca  potrzeba mieszkaniowa, co wymusza trend znalezienia innowacyjnych rozwiązań do realizacji budynków zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Przyszłość budownictwa, Emmedue

fot. EMMEDUE S.P.A. 

Sercem systemu jest Panel modułowy EMMEDUE

W tym scenariuszu wyróżnia się Emmedue, włoska firma z ponad 35-letnim doświadczeniem, która opracowała innowacyjny, odporny na trzęsienia ziemi termoizolacyjny i termoakustyczny system konstrukcyjny. Firma obecnie posiada 70 linii produkcyjnych na całym świecie. Sercem systemu jest panel modułowy Emmedue, składający się z dwóch galwanizowanych, spawanych elektrycznie stalowych siatek, połączonych ze sobą łączników, z wewnętrznym odpowiednio ukształtowanym rdzeniem styropianowym. Panel Emmedue, produkowany przemysłowo dzięki swej lekkości pozwala na optymalizację transportu i łatwość obsługi na miejscu budowy.

Kompatybilność z innymi systemami budowlanymi

System Emmedue składa się z pełnej gamy elementów konstrukcyjnych (ścian nośnych, podłóg, dachów, schodów, ścianek działowych i ścian osłonowych), dzięki czemu można zrealizować budynki korzystając tylko z systemu budowlanego Emmedue, co pozwala zoptymalizować cały proces budowy obiektów zaczynając od zminimalizowania ilości pracowników przy produkcji paneli, łatwość w dostawie paneli na budowę dzięki ich lekkości, jak i zmniejszenie zapotrzebowania pracowników na budowie. Co więcej, Emmedue Advanced Building System jest całkowicie kompatybilny z innymi systemami budowlanymi. Produkty Emmedue nadają się do wykorzystania również do wykonania żelbetowych lub stalowych konstrukcji, w których można je łatwo zakotwiczyć. Prostota montażu, wyjątkowa lekkość i zwrotność paneli Emmedue pozwalają na realizację każdego rodzaju konstrukcji, nawet w trudnych i logistycznie skomplikowanych warunkach pracy.

Jak zaoszczędzić 40% czasu w porównaniu z „tradycyjnymi” konstrukcjami?

Elastyczność paneli Emmedue pozwala na realizację złożonych i nietypowych kształtów, a jego system modułowy pozwala zmaksymalizować korzyści ekonomiczne zestandaryzowanej produkcji, odpowiadając w ten sposób na potrzeby optymalizacji produkcji i industrializacji procesu produkcji i budowy. Budując w systemie Emmedue można zaoszczędzić 40% czasu w porównaniu z „tradycyjnymi” konstrukcjami, co prowadzi do obniżenia kosztów. Budowle w stanie surowym, stworzone za pomocą systemu Emmedue, kosztują około 30% mniej, niż przy budowie tradycyjnej o podobnych parametrach wydajności.

Izolacyjność cieplna, czyli jakie mogą być z tego korzyści?

Oprócz wspomnianych zalet, kolejną cechą fundamentalna panelu Emmedue jest wysoka izolacyjność cieplna, która pozwala uzyskać znaczące korzyści w krajach, w których warunki klimatyczne są szczególnie ostre, jak w przypadku Polski, gdzie w okresie zimowym rejestruje się temperatury znacznie poniżej zera i temperatury dość wysokie w okresie letnim. W rzeczywistości konstrukcje wykonane w systemie Emmedue Building posiadają funkcję izolacji, dzięki rdzeniu z EPS paneli Emmedue, które, rozwijając się w sposób ciągły na całej powierzchni budynku, eliminują ryzyko mostków termicznych. Grubość i gęstość panela można dostosować do parametrów wymaganej izolacji termicznej.

Przyszłość budownictwa, Emmedue

fot. EMMEDUE S.P.A. 

Dobra izolacja termiczna, jak w przypadku systemu budowlanego Emmedue, pozwala zmniejszyć o połowę zużycie energii, a co za tym idzie emisję zanieczyszczeń do atmosfery z powodu ogrzewania i/lub klimatyzacji budynków. Budowanie za pomocą paneli Emmedue oznacza tworzenie inteligentnych budynków o wysokiej efektywności energetycznej, które pozwalają zaoszczędzić do 80% energii podczas całego cyklu życia budynku.

Dzięki systemowi Emmedue Building możliwe jest ograniczenie emisji CO2 nawet o 40% w fazie budowy i do 65% w trakcie użytkowania. Głównym celem Emmedue jest uproszczenie procesu budowlanego. Jest to możliwe poprzez zapewnienie łatwego w zarządzaniu systemu – Zaawansowanego Systemu Budowy Emmedue, który posiada liczne międzynarodowe certyfikaty, w tym europejski certyfikat ETA zatwierdzony przez EOTA.

Jak poprawiać wydajność strukturalną elementów nośnych?

Ponadto linie produkcyjne paneli Emmedue produkują panele, które pomagają budować nowe obiekty spełniające normy dyrektywy UE 2010/31 / UE wydanej przez parlament Europejski w dniu 19 maja 2010 r. dotyczącej charakterystyk energetycznych budynków. Panele Emmedue mogą być również skutecznie wykorzystywane przy adaptacji budynków do powyższej normy dzięki użyciu paneli, które poprawią również wydajność strukturalną elementów nośnych.

Przyszłość budownictwa Emmedue

Hotel Capo Verde
fot. 
EMMEDUE S.P.A. 

Oferta Emmedue obejmuje nie tylko pełną gamę maszyn do produkcji paneli Emmedue, ale także know-how i wyspecjalizowane usługi techniczne, które pozwalają klientom Emmedue rozpocząć działalność zgodnie ze skonsolidowanym modelem, opierając się na kompletnym wsparciu firmy Emmedue i zespole ekspertów technicznych.

Linie produkcyjne Emmedue są modułowe i projektowane w oparciu zapotrzebowanie danego rynku lub projektu przemysłowego, gdzie wydajność linii może być zwiększona w każdym momencie.

EMMEDUE jest w stanie zaoferować bezkonkurencyjne korzyści

Firma może dostarczyć projekt wykonawczy zakładu pod klucz; instalacje, szkolenie personelu lokalnego i profesjonalną pomoc zespołu inżynierów i techników Emmedue, również poprzez cyfrową platformę Emmesynergy.

Emmedue

Linia produkcyjna EMMEDUE
fot. EMMEDUE S.P.A. 

Szkolenia prowadzone przez Emmedue pozwalają na wykorzystanie niewyspecjalizowanego personelu, który w stosunkowo krótkim czasie zdobywa wiedzę techniczną i umiejętności potrzebne do sprawnego zarządzania zakładem produkcyjnym oraz prawidłowego zastosowania systemu budowy Emmedue na budowie. Klienci Emmedue mogą liczyć na wsparcie wyspecjalizowanego zespołu technicznego Emmedue.

 

Źródło: STREFA NIERUCHOMOŚCI - Magazyn Inwestora

Artykuł został dodany przez firmę


Podobne artykuły