Artykuł Dodaj artykuł

Wiatr: istotny czynnik w izolowaniu instalacji przemysłowych

Projektowanie instalacji przemysłowych wymaga uwzględnienia szeregu czynników, które będą wpływać na ich funkcjonowanie.

Instalacje przemyslowe fot. ParocInstalacje przemyslowe
fot. Paroc

Projektowanie instalacji przemysłowych wymaga uwzględnienia szeregu czynników, które będą wpływać na ich funkcjonowanie. Jednym z kluczowych elementów zapewniających bezproblemową eksploatację jest izolacja termiczna rurociągów. By dobrać jej odpowiednią grubość, należy dokonać oceny uwarunkowań środowiskowych, w jakich instalacja będzie pracować – w tym czynnika wiatru.

Ograniczenie strat ciepła z instalacji stanowi główne zadanie każdej izolacji termicznej. W przypadku systemów transportujących lub magazynujących substancje o bardzo wysokiej temperaturze, przepisy dodatkowo wymagają redukcji temperatury na zewnętrznej powierzchni rurociągów czy zbiorników – tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących przy nich ludzi.

Akty normatywne kontra uwarunkowania środowiskowe

50°C – taką maksymalną temperaturę zewnętrznej powierzchni płaszcza ochronnego izolacji dopuszcza norma PN-B-20105:2014-09, określająca wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru izolacji ciepłochronnej i zimnochronnej montowanej na urządzeniach i obiektach przemysłowych oraz energetycznych, takich jak rurociągi, aparaty, zbiorniki technologiczne i magazynowe stosowane w przemyśle.

– Nie można jednocześnie pominąć normy PN-EN ISO 12241:2010, która ustanawia zasady obliczania właściwości wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych, w tym grubość izolacji termicznej – wyjaśnia Paweł Stankiewicz, ekspert firmy Paroc. – Choć norma wyraźnie tego nie określa, to dobierając grubość maty lub otuliny izolacyjnej, zdecydowanie warto wziąć poprawkę na prędkość wiatru, która znacząco wpływa na temperaturę zewnętrznej powierzchni płaszcza – dodaje.

Instalacje przemyslowe fot. ParocInstalacje przemyslowe
fot. Paroc

W jaki sposób uwzględnić czynnik wiatru w obliczeniach projektowych?

Najlepiej zobrazuje to przykładowa kalkulacja dokonana przy pomocy profesjonalnego narzędzia PAROC Calculus, dostępnego bezpłatnie na stronie www.paroc.pl.

– Do obliczeń przyjęliśmy warunki letnie: temperaturę otoczenia na poziomie 30°C, przy 50% wilgotności względnej powietrza. Zakładamy, że obliczenia będą dotyczyć rurociągu ze stali o średnicy zewnętrznej 406,4 mm i grubości 8,8 mm, transportującego parę wodną o ciśnieniu 100 barów i temperaturze 550°C. Przewód biegnie na zewnątrz budynku przemysłowego – mówi Paweł Stankiewicz. – W ramach eksperymentu wykorzystaliśmy niepalną matę z wełny kamiennej do izolacji cieplnej przewodów wysokotemperaturowych PAROC Pro Wired Mat WR 680. Deklarowana przewodność cieplna maty w temperaturze 600°C wynosi 0,190 W/mK – dodaje.

Jak wynika z obliczeń, bez uwzględnienia w obliczeniach prędkości wiatru, do osiągnięcia temperatury powierzchni równej lub niższej niż 50°C, potrzebna jest izolacja o grubości 300 mm (przy zastosowaniu płaszcza ze stali ocynkowanej) lub 420 mm (w przypadku płaszcza z blachy aluminiowej). Na wykresie poniżej widać, jak prędkość wiatru wpływa na temperaturę na powierzchni instalacji przy zachowaniu tej samej grubości warstwy izolacyjnej.

wykres

Tak prezentuje się z kolei wpływ prędkości wiatru na obliczeniową grubość izolacji, która ma zapewnić temperaturę na powierzchni płaszcza nie przekraczającą 50°C.

tabela

– Projektując instalacje zewnętrzne warto wykonać symulację zarówno dla warunków letnich, jak i dla zimowych. Praktyka pokazuje, że w lecie jako wartości graniczne najlepiej przyjąć temperaturę otoczenia na poziomie 30°C i brak jakichkolwiek podmuchów wiatru. Dla warunków zimowych obliczeniowe prędkości wiatru określa się nawet na poziomie 15 m/s – głównie dla instalacji usytuowanych na zewnątrz w warunkach wietrznych, na przykład na północy i południu Polski – podkreśla Paweł Stankiewicz.

Każdy uwzględniony w obliczeniach metr na sekundę prędkości wiatru radykalnie zmienia grubość wymaganej izolacji.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.