styropian

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Historia Technik Budowlanych. Fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 322
Data wydania: 2020-08-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21212-4


Wersja papierowa: 74,00 PLN
Wersja elektroniczna: 69,00 PLN

Data wydania:

10-08-2020

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


To pierwsza z trzech książek z serii prezentującej z jednej strony metody stosowane w dawnym budownictwie, z drugiej współczesną wiedzę konserwatorską. Jest efektem wieloletniej działalności naukowo-badawczej i doświadczenia zawodowego Profesora Jana Tajchmana – prekursora współczesnych badań naukowych nad technologią, technikami i materiałoznawstwem historycznych budowli. Pierwszy tom dotyczy fundamentów, rusztowań, murów, więźb oraz sklepień. Jest polecany w szczególności studentom kierunków technicznych, architektury, uczelni plastycznych a także badaczom historycznej architektury oraz zawodowym konserwatorom zabytków.

Takiej pozycji książkowej dotyczącej szeroko pojętych technik budowlanych, zarówno pod względem tekstowym, jak i ilustracyjnym, jeszcze w rodzimej literaturze nie było. Zebranie wszystkich składowych elementów technik budowlanych, począwszy od posadowienia budowli aż po dachy, jest niezwykle cennym materiałem dla szerokiego grona specjalistów zajmujących się budownictwem historycznym, historią architektury, architektów i konserwatorów zabytków. - Z recenzji prof. dra hab. Ireneusza Płuski , Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Warszawa - Kraków

 

Spis treści: 


Wstęp

Tom I. FUNDAMENTY, RUSZTOWANIA, MURY KAMIENNE I CEGLANE1. Etapy wznoszenia budowli

1. Etapy wznoszenia budowli
2. Fundament ciągły wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym (wg A. Kąsinowskiego)
3. Mur fundamentowy, punktowy (wg A. Kąsinowskiego)
4. Kraków fundament ciągły z odsadzkami i bez nich
5. Gdańsk, kościół św. Jana grunt podatny na kompresję
6. Ruszty i palowanie (wg A. Kąsinowskiego)
7. Rzym fundament betonowy
8. Malbork wzmocnienie fundamentów zamku
9. Skutki wykonania betonowej posadzki i betonowej opaski (chodnika) wokół kościoła
10. Schemat zapewnienia przepływu wilgoci z podłoża przez wentylowaną posadzkę
11. Kościół w Krośniewicach
12. Rusztowania i kołowroty
13. Rusztowania: dwustojakowe, jednostojakowe, przewieszone
14. Kościół klasztorny w Marianowie
15. Kościół św. Anny w Warszawie
16. Kościół Narodzenia NMP w Wiślicy z ciosów kamiennych, z otworami maculcowymi
17. Rusztowania, mur kamienny, pomosty kosznicowe A i B
18. Urządzenia (kołowroty) do podnoszenia ciężarów
19. Katedra w Pelplinie
20. Zachowane na strychach naczynia do podnoszenia materiałów
21. Wątki kamienne, opus emplectum
22. Rotunda Feliksa i Adaukta na Wawelu (2. poł. X w.)
23. Mury romańskie
24. Mur mieszany
25. Brama Floriańska w Krakowie (2. poł. XIV w.)
26. Zespół klasztorny cystersów w Wąchocku (12181239)
27. Powierzchnie obrabiane po kamieniarsku
28. Kościół gotycki w Przecznie (pocz. XIV w.)
29. Kościoły na ziemi chełmińskiej
30. Rodzaje cegieł (wg A. Kąsinowskiego)
31. Rodzaje odsadzek i spoin (wg A. Kąsinowskiego)
32. Wzorzec materiałów budowlanych na ratuszach włoskich
33. Wysokość cegieł (w mm)
34. Kruchta kościoła św. Janów w Toruniu
35. Typowa destrukcja murów średniowiecznych
36. Mury różnej grubości
37. Mury o różnym układzie cegieł
38. Mury obwodowe i strzępia
39. Spoina w ceglanych murach średniowiecznych
40. Ceglane wątki średniowieczne
41. Wiązania naroży wątków średniowiecznych
42. Wiązania naroży wątków nowożytnych
43. Opracowane wątki spoin na przykładach
44. Ratusz w Szczecinie wykończenie blend okiennych
45. Zniszczenia cegieł
46. Kościół św. Witalisa we Włocławku  fragment fryzu maswerkowego na strychu
47. Toruń, ul. Łazienna 22
48. Toruń, ul. Żeglarska 13  elewacja frontowa
49. Toruń, ul. Mostowa 24  fragment elewacji
50. Kościół NMP w Poznaniu  Ostrów Tumski
51. Technika i organizacja budowy gotyckich kościołów miejskich na Śląsku na przykładzie realizacji kościoła św. Mikołaja w Brzegu (wg M. Kutznera)

Zadania sprawdzające

Literatura

Tom II. CIESIELSKIE KONSTRUKCJE DACHÓW I ICH PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA

Wprowadzenie

1. Asortyment drewna budowlanego dawniej
2. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych występujących na terenie Polski od XIV do XX w.
3. Więźby różne
4. Zasady odwzorowania ciesielskich konstrukcji dachowych w dokumentacjach konserwatorskich[2]
5. Podstawowe zasady napraw więźb dachowych
6. Przedłużenia, wzmocnienia i wymiana. Połączenia napraw wykonywanych przez cieśli[3]
7. Podstawowe pojęcia dotyczące więźb dachowych wg D. Mączyńskiego, J. Tajchmana i M. Warchoła. Materiały do terminologii więźb dachowych

Zadania sprawdzające

Literatura

Tom III. BUDOWA SKLEPIEŃ I KOPUŁ ORAZ ICH PROBLEMATYKA KONSERWATORSKAWprowadzenie z artykułu prof. Zbigniewa Janowskiego

1. Kształty łęków łuków
2. Łęki
3. Różne kolebki
4. Opory sklepień kolebkowych
5. Sklepienia kolebkowe stosowane w starożytności (w Mezopotamii, Egipcie, a w szczególności w Rzymie)
6. Zakładanie sklepień o łukach pełnych w odbudowywanym zamku w Warszawie
7. Sklepienie niespoinowane, murowane na wycisk
8. Klasztor dominikanów w Krakowie (XIII w.)
9. Włochy kosznica użyta zamiast deskowania
10. Przeciążenia sklepień
11. Formowanie sklepienia klasztornego i krzyżowego
12. Sklepienia różne
13. Sklepienie krzyżowe
14. Rozwój systemu wiązanego nawy głównej z nawami bocznymi
15. Kościoły bazylikowe
16. Kościoły halowe
17. Rozkład sił
18. Klasztor z Jasienicy (1. poł. XIV w.)
19. Zamek Albrechta w Miśni (1470 r.)
20. Opory sklepienia krzyżowego z zaplanowaną nadwieszką
21. Zamek radzyński
22. Wnętrze kościoła opór sklepienia
23. Sklepienia krzyżowe
24. Profile żeber sklepień gotyckich
25. Toruń ul. Szczytna 2
26. Wieża zamku lidzbarskiego
27. Klasztor w Mogilnie (1065 r.)
28. Zworniki (klucze) sklepienia
29. Wsporniki sklepień
30. Sklepienie wykonane z wolnej ręki
31. Kościół Świętego Krzyża we Wrocławiu
32. Tworzenie sklepienia gwiaździstego
33. Kościół św. Brygidy w Gdańsku  sklepienia gwiaździsto-sieciowe
34. Zamek w Toruniu piwnice
35. Kościół jednonawowy w Poznaniu
36. Ratusz w Toruniu piwnice
37. Kościół św. Józefa w Gdańsku  odbudowa zniszczonego sklepienia gwiaździstego w żelbecie
38. Podstawa sklepienia
39. Sklepienia sieciowe
40. Sklepienia kryształowe
41. Praca kopuły
42. Schematy kopuł
43. Grób Agamemnona
44. Rzym, Panteon rok 118
45. Kościół Hagia Sofia w Konstantynopolu (kościół Mądrości Bożej)
46. Kopuła Santa Maria del Fiore we Florencji (14201460)[4]
47. Bazylika św. Piotra w Rzymie[5]
48. Kaplica Zygmuntowska w Krakowie[6]
49. Schemat prac badawczych i projektowych dla napraw i konserwacji sklepienia zabytkowego

Zadania sprawdzające

Literatura

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty