Oferta pracy

Specjalista ds. administrowania nieruchomościami

Wędrzyn, lubuskie, Polska Dodano: 2023-11-20 | ID oferty: 2001619Opis stanowiska: • realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami, położonymi w miejscowościach: Żagań i Potok

 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej i eksploatacyjnej oraz ewidencji dot. nieruchomości,

 • współpraca z dostawcami usług związanych z utrzymaniem nieruchomości, nadzór nad ich właściwą realizacją,

 • protokolarny odbiór i przekazywanie nieruchomości,

 • przeprowadzanie wizji lokalnych nieruchomości, podejmowanie czynności mających na celu usunięcie awarii oraz jej przyczyn i skutków,

 • nadzór nad firmami świadczącymi usługi sprzątania oraz bieżącej konserwacji,

 • dokonywanie odczytów wskazań liczników,

 • rozliczanie kosztów dostawy mediów,

 • opisywanie faktur/rachunków pod względem rachunkowym zgodnie z zawartymi umowami,

 • bieżący kontakt z lokatorami,

 • bieżąca obsługa programu do zarządzania nieruchomościami.Wymagania: • doświadczenie zawodowe związane z administrowaniem nieruchomościami,

 • mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości lub odbycie certyfikowanego kurs zarządzania nieruchomościami/studiów podyplomowych z zakresu nieruchomości - będzie dodatkowym atutem,

 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę,

 • znajomość programu Mieszczanin – mile widziane,

 • prawo jazdy kat. B

 • możliwość dysponowania własnym samochodem (rekompensowane przez pracodawcę ryczałtem),

 • dobra organizacja czasu pracy, rzetelność, zaangażowanie.Oferujemy: • pracę w stabilnej firmie,

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat – na zastępstwo,

 • szkolenia zawodowe,

 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

 • dodatkowe ubezpieczenie,

 • pakiet socjalny.Forma kontaktu:

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) za pomocą przycisku aplikowania.Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


 


UWAGA! WAŻNE!Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Specjalista ds. administrowania nieruchomościami-Wędrzyn" Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) informujemy, że:


 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Starościńska 1.


 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod, adresem mailowym iod@amwkwatera.pl lub na adres siedziby administratora.


 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją (w zależności do tego, na co wyrażona została zgoda – na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).


 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione organy publiczne i inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 6 miesiące od czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.


 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


 9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i ich profilowania.
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
Źródło oferty