styropian

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Tynk Silikonowy TN30
styropian.biz id72036 00.00 PLN 5 5

Tynk Silikonowy TN30

Podgląd

Tynk Silikonowy TN30

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi styropian.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

FOVEO-TECH

Chłodna 51
00-867 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 14 681 11 11
Infolinia: 801 500 801
e-mail: [email protected]

Youtube: videos


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Tynk Silikonowy TN30

Tynk przygotowywany na bazie żywicy silikonowej, wysokogatunkowej żywicy syntetycznej, kruszywa marmurowego i wypełniaczy. Zawiera specjalne środki uszlachetniające. Osiąga najwyższe parametry odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne, korozję biologiczną i zabrudzenia. Jest wysoce elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Cechuje go wysoka paroprzepuszczalność i niska nasiąkliwość. Nie wiąże brudu, wykazuje cechy samooczyszczania oraz minimalizuje efekt nagrzewania się powłoki. Tynk Silikonowy TN 30 służy do ręcznego lub maszynowego wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw tynkarskich na wszelkich podłożach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zawiera środki grzybobójcze zapobiegające rozwojowi grzybów, pleśni i alg na powierzchni tynku.

DANE TECHNICZNE

Temp. stosowania:  od +5ºC do +25ºC (z Dodatkiem Zimowym DZ10 tynk można stosować już od 0ºC)
Czas schnięcia:  ok. 8 godzin
Czas utwardzenia:  ok. 48 godzin
Kolor:  318 kolorów
Opakowanie:  wiadro 25 kg

*Dane techniczne podane są dla temperatury +20ºC i wilgotności względnej powietrza 60%

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KS 20 lub KU 11, KU 21 (max do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) w celu wzmocnienia i zmniejszenia jego chłonności należy pomalować Gruntem Silikonowym GN 30. W razie konieczności powierzchnię wyrównać Zaprawą Klejącą KU 11, KU 21 lub KW 12. Na świeżych tynkach cementowych lub cementowowapiennych tynk można nakładać nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, na betonie zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, w systemie ociepleń warstwę zbrojoną wysezonować min. 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować Podkładem Gruntującym PN 30 w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

SPOSÓB UŻYCIA:

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeżeli zachodzi potrzeba, dodać niewielką ilość Gruntu Silikonowego GN 30 (tylko korekcyjnie, max do 1,5%). Ilość dolewanego gruntu do każdego opakowania powinna być jednakowa. Dodatek gruntu może spowodować zmianę właściwości roboczych tynku oraz jego koloru. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. Nie dolewać wody. W przypadku wykonania ręcznego tynk nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzać do uzyskania warstwy grubości ziarna. W ciągu 15 minut od nałożenia masy należy nadać jej oczekiwaną fakturę za pomocą pacy z tworzywa sztucznego: baranek – ruchami okrężnymi, kornik – ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego układu rys. Tynku nie skrapiać wodą przy zacieraniu. Materiał zebrany nadaje się do ponownego użycia po przemieszaniu. Do natrysku można stosować jedynie tynk o strukturze baranka, o grubości uziarnienia 1,5 mm 3 mm. W tym przypadku należy używać zestawu natryskowego zalecanego przez producenta wg poniższych parametrów: tynk o grubości 1,5 mm – dysza nr 2 (5,5 mm), tynk o grubości 2mm dysza nr 3 (6,5 mm), tynki o grubości 2,5 mm i 3 mm dysza nr 4 (7 mm). Zalecane ciśnienie na agregacie 3,5 –4 at. Strumień masy powinien być natryskiwany prostopadle w odległości około 25 cm od ściany. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na całym fragmencie ściany będącym odrębną częścią elewacji.Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy stosowaniu kolorowych tynków silikonowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii produkcyjnej (data ważności i numer partii zamieszczony na opakowaniu). W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu i strukturze, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.).

UWAGI/ZALECENIA:

Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +5ºC do +25ºC. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić tynk do momentu jego pełnego związania za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania oraz przez kolejne 48 godzin nie może być niższa od +5ºC. Niska temperatura oraz duża wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja tynku może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (przebarwienia, wykwity) a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Świeże zabrudzenia tynkiem można zmyć wodą, natomiast stwardniałe resztki tynku można usunąć tylko mechanicznie. Tynk uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku zastosowania tynku wewnątrz pomieszczenia należy je wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu przed oddaniem do użytku. Stosowanie tynków w systemach ociepleń w ciemnych, intensywnych kolorach (o współczynniku odbicia światła rozproszonego poniżej 20%) nie powinno przekraczać 10% tynkowanej powierzchni.

Przed przystąpieniem do wykonania elewacji, należy sprawdzić na małym fragmencie zgodność zamawianej struktury i koloru. Jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgłaszać natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz Instrukcją wykonywania ociepleń Foveo Tech. W przypadku połączenia z wyrobami innych producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia ( AT i ETA ), FFIL Śnieżka SA nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje zawarte w opisie, mają na celu zapewnienie prawidłowego wykonania prac związanych z nakładaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, jak również nie ma wpływu na warunki pogodowe przy prowadzonych pracach. Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

Inne produkty firmy