styropian

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Chcemy przyśpieszyć dojrzewanie rynku styropianu

Naszym celem jest zjednoczenie środowiska i pozyskanie do stowarzyszenia wszystkich tych, którym leży na sercu jakość wyrobów oraz uzdrowienie rynku styropianu w Polsce.

Naszym celem jest zjednoczenie środowiska i pozyskanie do stowarzyszenia wszystkich tych, którym leży na sercu jakość wyrobów oraz uzdrowienie rynku styropianu w Polsce.

Rozmowa z Kamilem Kiejną – Dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie

Jaki jest cel działania Stowarzyszenia, którym Pan kieruje ?

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu powstało w 2009 roku, jako organizacja branżowa zrzeszająca osoby, którym leży na sercu kształt rynku styropianu w Polsce i które chcą przyczynić się do tego, żeby ten rynek jak najszybciej stał się rynkiem dojrzałym. Przede wszystkim w interesie konsumentów oraz w trosce o sam wyrób i jego renomę. W tej chwili stowarzyszenie wspierają 23 firmy skupiające 70 procent rynku styropianu w Polsce.

Czy to znaczy, że w tej chwili rynku styropianu nie można nazwać dojrzałym ?

Kamil Kiejna

Na polskim rynku działa przeszło 100 producentów, których polityka koncentruje się wyłącznie na walce cenowej. Winne tego stanu są przede wszystkim nieszczelne i nieprecyzyjne przepisy prawne i techniczne w zakresie nazewnictwa i zastosowań wyrobów ze styropianu. Dobrowolny charakter Polskich Norm, wprowadzony ustawą o normalizacji, kwestię jakości pozostawił wolnemu rynkowi.

W ten sposób zapisane w normach i od lat przestrzegane minimalne parametry wyrobów oraz zasady ich znakowania i nazywania stały się polem do stosowania nadużyć. Rynek zalały wyroby- imitacje, których najistotniejszym parametrem jest cena. To wymusza coraz dalej idące kompromisy technologiczne. Taki rynek trudno określić mianem dojrzałego. Musimy to zmienić.

Jak temu zaradzić? Jaki pomysł ma na to stowarzyszenie?

Po pierwsze staramy się uregulować rynek od strony prawnej. Na tym polu jest najwięcej do zrobienia, szczególnie w zakresie regulacji dotyczących minimalnych wymogów dla konkretnych zastosowań płyt styropianowych. Rozpoczęliśmy nowelizację normy aplikacyjnej – krajowego uzupełnienia normy europejskiej w zakresie zastosowań wyrobów ze styropianu, wdrażamy Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS z czytelnymi i obiektywnymi kryteriami kontroli i weryfikacji jakości, który pieczołowicie przygotowywaliśmy od prawie roku i który wypełni – spowodowaną brakiem środków na ten cel w budżecie - lukę w działalności państwowych organów kontroli.

Jak będzie to wyglądać w praktyce?

Dzięki zaangażowaniu sił i środków producentów zrzeszonych w PSPS oraz wsparciu Plastics Europe (Europejskiej Organizacji Producentów Surowców Chemicznych), udało nam się stworzyć transparentny i w pełni obiektywny system kontroli jakości styropianu.

Co roku odbywać się będą trzy cykle badania produktów. Producenci, których wyroby systematycznie przechodzić będą testy pozytywnie, otrzymają od stowarzyszenia specjalne certyfikaty jakości. Dla klientów będzie to wyraźna wskazówka, które wyroby na rynku są godne zaufania.

Czy badania będą obejmowały wszystkie produkty na rynku czy tylko członków Stowarzyszenia, którzy, jak rozumiem, finansują Program?

Badaniami obejmiemy wyroby wszystkich producentów funkcjonujących na rynku. Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS będzie więc pełnym, kompletnym przeglądem jakości dostępnych wyrobów. Co ważne, badania będą prowadzone w sposób ciągły. W ten sposób chcemy stworzyć mechanizm, który nie tylko wymaga i sankcjonuje, ale również umożliwia poprawę jakości oraz premiuje uczciwych producentów. Warto wspomnieć, że podobne programy działają prężnie w innych krajach europejskich, przynosząc zakładane efekty.

Jakie są dalsze cele PSPS ?

Poza działaniami bieżącymi składającymi się na realizację celów statutowych PSPS, przede wszystkim chcielibyśmy zintegrować producentów styropianu w Polsce. W tej chwili działają równolegle dwa stowarzyszenia. Stare z siedzibą w Oświęcimiu, w którym pozostała praktycznie jedna firma oraz nasze, istniejące od 2009 roku, skupiające 23 firmy. Naszym celem jest zjednoczenie środowiska i oczywiście pozyskanie do stowarzyszenia wszystkich tych, którym leży na sercu uzdrowienie rynku styropianu w Polsce oraz jakość wyrobów.

A jak widzicie Państwo przyszłość styropianu w budownictwie?

Nie ma w tej chwili żadnej alternatywy dla styropianu w naszych warunkach rynkowych. Przy rosnących cenach energii, stale wzrastającym zapotrzebowaniu na termoizolację budynków oraz narzucanych na rynek parametrach ekologicznych jest to materiał, który pozwala na najszybszy zwrot z inwestycji w ocieplenie obiektu. Na długo pozostanie więc królem rynku termoizolacji w Polsce. Zadaniem naszego stowarzyszenia jest przede wszystkim doprowadzenie do uzdrowienia polskiej branży styropianowej. W interesie konsumentów oraz wszystkich producentów. Głównym narzędziem musi być tutaj edukacja uczestników procesu inwestycyjnego oraz dążenie do wykształcenia odpowiednich nawyków w zachowaniach rynkowych. Dopiero zaczynamy tą drogę i jest przed nami jeszcze mnóstwo pracy.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu jest organizacją pozarządową skupiającą 23 firmy reprezentujące ponad 70 procent rynku styropianu w Polsce. Istnieje od 2009 roku. Do celów statutowych organizacji należy, między innymi, integracja polskich producentów styropianu oraz dbanie o dobrą jakość wyrobów styropianowych wprowadzanych do obrotu.

Więcej informacji o działalności PSPS można znaleźć pod adresem:
www.producencistyropianu.pl